Spīdums

Minerālu spīdums ir atkarīgs no gaismas atstarošanas spējas un parasti izšķir šādus galvenos minerālu spīduma veidus:
  • metāla jeb metālisks spīdums - atgādina pulētas metāla virsas spīdumu, raksturīgsvisiem tīrradņu metāliem un vairumam sulfīdu minerālu (zelts, varš, pirīts, galenīts);
  • pusmetālisks spīdums - atgādina nespodra, apsūbējuša metāla spīdumu (grafīts, magnetīts, limonīts);
  • dimanta spīdums ir ļoti spožs, dzirkstošs nemetālisks spīdums (dimants, sfalerīts, cinobrs);
  • stikla spīdums - atgādina krāsaina vai bezkrāsaina stikla spīdumu (kalcīts, halīts, kvarcs), tas ir visizplatītākais minerālu spīduma veids;
  • perlamutra spīdums piemīt minerāliem, kuru kristālu virsa laistās līdzīgi perlamutram; raksturīgs minerāliem ar labu un ļoti labu skaldnību (talks, ģipsis, muskovīts);
  • zīdains spīdums - atgādina zīda šķiedras spīdumu (azbests, šķiedru ģipsis);
  • taukains spīdums piemīt gaišas krāsas minerāliem, kuru virsa vienmēr šķiet nespodra, taukaina;
  • matēts spīdums nozīmē, kā minerāla virsa nespīd, tādēļ šādus minerālus raksturo arī kā minerālus bez spīduma.
[60]

Spīdums ir atkarīgs no divām savstarpēji saistītām minerāla īpašībām – spējas atstarot uz tā krītošo gaismu un spējas lauzt tajā nonākušos gaismas starus. Ērtības labad izšķir četrus nosacītus spīduma veidus – stiklainu, dimanta, pusmetālisku un metālisku.

Stiklains (stikla) spīdums ir minerāliem, kam tikai neliela daļiņa krītošās gaismas tiek no virsmas atstarota. Arī gaismas laušana nav spēcīga un tāpēc nenotiek ievērojama atstarošanās no iekšējām virsmām. Stiklains spīdums lielākoties piemīt caurspīdīgiem un puscaurspīdīgiem minerāliem, bet var būt arī necaurspīdīgiem.

Dimanta spīdums ir minerāliem, kam lielāka daļa gaismas tiek no virsmas atstarota, un spēcīgākas staru laušanas dēļ kļūst vairāk virsmu kristāla iekšienē, kas gaismu atstaro. Gaismai ir grūtāk pārvarēt robežu gaiss – caurspīdīgais minerāls, un tāpēc ir vairāk spožu atspīdumu.

Pusmetāliskais spīdums pēc atstarošanas spējas ir tāds pat vai nedaudz spēcīgāks kā dimanta, bet tas piemīt tikai necaurspīdīgiem minerāliem.

Metāliskais spīdums piemīt necaurspīdīgiem minerāliem, un tie izskatās pēc metāla gabaliņiem.[35]